ZAJĘCIA

Oferujemy szeroką gamę zajęć terapeutycznych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań mieszkańców poprzez organizowanie wieczorków tanecznych, wspólne czytanie książek, słuchanie muzyki, zajęcia plastyczne, wieczory poezji, zajęcia świetlicowe, spotkania z ciekawymi ludźmi z dziedziny kultury, sportu i polityki. Wspólne wyjścia do kina lub wyjazdy teatru.

Kultywowanie świąt i rocznic z kalendarza wydarzeń historycznych oraz imienin i jubileuszy.

Prowadzimy zajęcia usprawniające zarówno w łóżku pacjenta jak również w gabinecie rehabilitacji. Wszystkie zajęcia uzgadniamy z mieszkańcami.