OFERTA


POBYTY STAŁE (BEZTERMINOWE)
Całodobowa opieka pielęgniarska oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z potrzeb osób przebywających w Pensjonacie.

 

○   całodobowy pobyt i wyżywienie składające się z 3 posiłków głównych
       (również dietetyczne), dostęp do drobnych przekąsek i napoi,
       posiłki okazjonalne,
○   udzielanie pomocy mieszkańcom Pensjonatu w podstawowych,
       czynnościach życiowych,
○   pielęgnacja w tym pielęgnacja w czasie choroby,
○   leczenie farmakologiczne,
○   opieka higieniczna,
○   ćwiczenia usprawniające dla mieszkańców umożliwiające
       samodzielne funkcjonowanie,
○   zajęcia manualne z zakresu terapii zajęciowej,
○   niezbędna pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
○   utrzymywanie kontaktów z otoczeniem.


 

POBYTY KRÓTKOTERMINOWE (MIESIĘCZNE)
Całodobowa opieka pielęgniarska oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z potrzeb osób przebywających w Pensjonacie.

 

○   całodobowy pobyt i wyżywienie składające się z 3 posiłków głównych
       (również dietetyczne), dostęp do drobnych przekąsek i napoi,
       posiłki okazjonalne,
○   udzielanie pomocy mieszkańcom Pensjonatu w podstawowych,
       czynnościach życiowych,
○   pielęgnacja w tym pielęgnacja w czasie choroby,
○   leczenie farmakologiczne,
○   opieka higieniczna,
○   ćwiczenia usprawniające dla mieszkańców umożliwiające
       samodzielne funkcjonowanie,
○   zajęcia manualne z zakresu terapii zajęciowej,
○   niezbędna pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
○   utrzymywanie kontaktów z otoczeniem.

 


POBYTY DZIENNE

○   Pobyt i wyżywienie w uzgodnionych godzinach,
○   opieka pielęgniarska,
○   podawanie leków, mierzenie ciśnienia,
○   usługi opiekuńcze,
○   terapia zajęciowa,
○   formy terapii ruchowej,
○   uczestnictwo w kółkach zainteresowań,
○   treningi   umiejętności   samoobsługi   jako   formy   aktywizacji
       i   podnoszenia    sprawności,    stymulowanie    utrzymywania
       kontaktu z rodzina i najbliższym otoczeniem lokalnym poprzez
       udział w festynach, spotkaniach okolicznościowych (organizowanie
       Świat i uroczystości),
○   dostępność codziennej prasy i telewizji, korzystanie z punktu      
       bibliotecznego.